1

ทำโฆษณา Google Search : Keywords 3 แบบ คืออะไร ?

รูปแบบ Keywords ของ ของทำโฆษณา Google Search

ทำโฆษณา Google  Keywords 3 แบบ คืออะไร ต่างกันอย่างไร และใช้งานอย่างไร

การทำโฆษณา Google search มี Keywords อยู่ 3  รูปแบบนั่นคือ

  1. Keywords แบบกว้าง เป็นรูปแบบที่มีการใช้น้อยที่สุด เพราะ เมื่อเรากำหนด Keywords ทาง Google จะประมวลผล และหาคำใกล้เคียงมาใช้ในโฆษณาของเราด้วย ยกตัวอย่างเช่น เราตั้ง Keywords คำว่า ขายกุ้ง หากมีคนค้นหาคำว่า ขายอาหารทะเล โฆษณาของเรา ก็จะแสดงผลด้วย ซึ่งการทำโฆษณาในรูปแบบนี้ ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องคำในการค้นหาค่อนข้างกว้างเกินไป และอาจทำให้เราได้ลูกค้าที่ไม่ตรงกลุ่มเท่าไรนัก
  2. Keywords แบบวลี เป็นรูปแบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย รูปแบบการทำงานคือ เพื่อเราตั้ง Keywords เช่นคำว่า ขายกุ้ง แต่หากมีคนมาค้นหา โดยมีคำอยู่ด้านหน้า เช่น ร้านขายกุ้ง หรือมีคำอยู่ด้านหลัง เช่น ขายกุ้งราคาถูก หรือมีคำอยู่ทั้งหน้าและหลัง เช่น ร้านขายกุ้ง ราคาถูก โฆษณาของเรา จะขึ้นโฆษณาทั้งหมด
  3. Keywords แบบตรง เป็นรูปแบบที่ใช้กันไม่แพร่หลายมากนัก เหมาะธุรกิจที่ต้องการประหยัดงบ เพราะ Keywords ประเภทนี้ ต้องมีการค้นหาโดยพิมพ์เหมือนกัน Keywords เท่านั้น เช่นถ้าเรากำหนดคำว่า ขายกุ้ง ลูกค้าต้องค้นหาคำว่า ขายกุ้ง เท่านั้น หากค้นหาคำอื่นๆนอกจากนี้ จะไม่สามารถเจอโฆษณาของเราได้

และนี่ คือรูปแบบของ Keywords ที่ทาง Google Search ได้กำหนดรูปแบบไว้ นักการตลาดควรศึกษาและทดลองการใช้ Keywords รูปแบบบต่างๆ เพื่อความหลายในของการเข้าถึงลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *